Lidmaatschap

Iedereen die in het bezit is van een geldig Diploma Eerste Hulp van het Oranje kruis kan lid worden van EHBO Vereniging Heerlen. Het Diploma Eerste Hulp is namelijk 2 jaar geldig. Om dit diploma geldig te houden biedt EHBO vereniging Heerlen aan al haar leden de mogelijkheid tot het volgen van EHBO herhalingslessen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van EHBO Vereniging Heerlen:

Klik hieronder om u aan te melden voor de eerstvolgende EHBO cursus:

Veelgestelde vragen/FAQ

De theorie en vaardigheden die u hebt geleerd tijdens de EHBO cursus zijn gelukkig niet elke dag nodig. Het is wetenschappelijk bewezen dat je kennis zal wegzakken indien je lesstof leert maar daarna helemaal niet meer herhaalt of oefent. Om er zeker van te zijn dat u de juiste Eerste Hulp kunt verlenen op het moment dat dit écht nodig is, is het van belang uw kennis en vaardigheden op peil te houden door het volgen van herhalingslessen. Verder hebben er in de loop der jaren veel veranderingen plaats gevonden in de (inter)nationale richtlijnen voor Eerste Hulp. Herhalingslessen zorgen er dus ook voor dat u van deze veranderingen op de hoogte blijft zodat u steeds Eerste Hulp kunt verlenen volgens de nieuwste richtlijnen.

Het Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis is daarom 2 jaar geldig. Na het behalen van het Diploma Eerste Hulp kunt u uw diploma dus geldig houden door gedurende deze twee jaar herhalingslessen te volgen. Het diploma wordt telkens voor 2 jaar verlengd wanneer u tijdens die herhalingslessen laat zien nog steeds over alle Eerste Hulp vaardigheden te beschikken.

De 28e druk van Het Oranje Kruis boekje bevat de officiële lesstof van onze EHBO cursus en dus ook van onze herhalingslessen. Klik op de afbeelding van het boekje om een inkijkexemplaar inclusief de volledige inhoudsopgave te bekijken.

Indien u tijdens uw eerder gevolgde EHBO cursus les heeft gehad vanuit een oudere druk van Het Oranje Kruis boekje, dan bent u niet verplicht om een nieuw boekje aan te schaffen, maar dit mag natuurlijk wel. Dit is dan wel op eigen kosten, aangezien de kosten van een nieuw boekje niet zijn inbegrepen in de contributie. U kunt desgewenst een nieuw boekje bestellen via de secretaris van onze vereniging (indien voorradig), maar het mag natuurlijk ook online bij bijvoorbeeld de webshop van Het Oranje Kruis of bij Bol.com

Wij maken als vereniging elk jaar een nieuw lesrooster in samenwerking met onze instructeurs Eerste Hulp. Hierbij zorgen we ervoor dat gedurende twee achtereenvolgende jaren steeds alle “competenties” aan bod komen die nodig zijn voor het Diploma Eerste Hulp.

Aangezien onze vereniging meer dan 100 leden heeft, hebben wij de leden onderverdeeld in 4 lesgroepen van ongeveer 20-25 personen. Elke lesgroep heeft de mogelijkheid om jaarlijks 8 herhalingslessen te volgen. Een herhalingsles duurt 2 uur. Onze herhalingslessen worden steeds gehouden op een maandagavond of dinsdagavond van 19.30 tot 21.30. In welke lesgroep u bent ingedeeld wordt aan u medegedeeld door de secretaris. Op het lesrooster dat jaarlijks op deze website wordt gepubliceerd kunt u steeds zien op welke data u les heeft.

Het eenmalige inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 7,50.

Het jaarlijkse contributiebedrag vanaf het verenigingsjaar 2023 is door de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 12 april 2022 als volgt vastgesteld:

  • € 45,00 voor vrijwilligers
  • € 90,00 voor leden die herhalingslessen volgen namens een bedrijf

Pas na ontvangst van de betaling van inschrijfgeld en contributie bent u definitief als lid ingeschreven.

Bestaande leden dienen de contributie voor een bepaald verenigingsjaar te voldoen vóór 1 december van het voorafgaande jaar. (Bijvoorbeeld: de contributie voor 2020 dient vóór 1 december 2019 voldaan te zijn).

Elk lid is zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de contributie, ook al wordt deze door de werkgever betaald. Contributiebetalingen die binnen komen ná 1 december worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten. Dit komt doordat wij op 1 december van elk jaar de gegevens van de leden moeten doorgeven aan het secretariaat van EHBO Bond. Leden die op dat moment (nog) niet hebben betaald worden als lid uitgeschreven. Indien de betaling alsnog na 1 december binnen komt, betekent dit dat wij een lid weer opnieuw moeten inschrijven (ook bij EHBO Bond). Vandaar dat wij dan deze extra administratiekosten in rekening brengen. Pas na betaling van de contributie en de administratiekosten wordt u weer opnieuw als lid ingeschreven. Deze aanmelding bij EHBO Bond is o.a. belangrijk voor de verzekering.

  • De mogelijkheid om minimaal 8 herhalingslessen per jaar te volgen.
  • 2-jaarlijkse verlenging (hercertificering) van het Diploma Eerste Hulp bij Het Oranje Kruis mits u tijdens de herhalingslessen heeft laten zien nog over alle competenties te beschikken.
  • Verzekering voor ongevallen, schade en aansprakelijkheid via EHBO Limburg.
  • Verbandmiddelen om te oefenen tijdens de herhalingslessen.
  • De mogelijkheid om (indien u dit wilt) actief te zijn in de evenementenhulpverlening. Op deze manier kunt u op het gebied van de EHBO praktijkervaring opdoen

Onze leslokalen zijn in het Gemeenschapshuis Heksenberg Hei-grindelweg 84 6414 BT Heerlen.